Priser – Hvad koster SafeHome produkterne?

Dette afgøres af vores forhandlere, så skriv en mail til support@safehome.dk for at få anvist din nærmeste forhandler.

Forsikring – Kan SafeHome give mig rabat på min indbo forsikring?

Dette er afhængigt af forsikringsselskabets bestemmelser. SafeHome Alarm klassificeres som Lokal-alarm og kan udbygget med opkaldsfunktion samt udendørs sirene (signalgiver).

KIT – WS500S – Hvordan ændres PIN kode?

Tast aktuel pin kode efterfulgt af ENTER (fabriksindstillet PIN er 1 2 3 4)

  • Tast Svensknøgle efterfulgt af 1
  • Tast ny PIN kode samt ENTER
  • Tast ny PIN kode samt ENTER

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

KIT – WS500S – Hvad er panik-funktion?

På WS500s samt på fjernbetjeningen kan panik-funktionen udløses hvilket indebærer, at sirener og opkaldsenheder aktiveres.

KIT – WS500S – Kan man slukke for lyset i tasterne?

Lyset i tasterne kan ikke slukkes permanent.

KIT – WS500S – Kan yderligere enheder tilkobles?

Ja. SafeHome trådløse alarm system WS500S kan udbygges med ekstra rumfølere, ekstra dør-/vinduekontakter, trådløseopkaldsenheder til fastnet eller GSM, ekstern sirene, ekstra fjernbetjeninger samt ekstra alarmskilte.

KIT – WS500S – Kan lydniveauet for nedtælling og betjening ændres?

Lydniveauet for nedtælling ved ind-/og udgang kan gøres lydløs ved tryk på Mute.

KIT – WS500S – Kan man købe alarmskilte til montering udendørs?

Ja. SafeHome Alarmskilte kan tilkøbes i pakker med 4 klistermærker samt 2 ABS skilte med énvejsskruer.

KIT – WS500S – Hvor mange enheder kan tilkobles anlægget?

WS500S kan udbygges med et ubegrænset antal enheder, og disse kan opdeles i 8 zoner.

KIT – WS500S – Den grønne/gule ledning, der hænger ud af panelet

Ledningerne var en del af emballagens testsknap og skal efter udpakning ikke bruges til noget. Tag batteridækslet af og udtag ledningernes stik. Sørg for at få stikket med og undlad at rive ledningerne i stykker.

KIT – WS500S – Alarmen udløses selvom der ikke er indbrud?

Dette skyldes interferens eller aktivering af andre systemer indenfor ca. 100m afstand til dit kontrolpanel. Dette kan eksempelvis være trådløse ringeklokker, fjernbetjente markiser eller alt andet, der sender på 868 MHz. Skift huskoden jf. kap. 4.3 i din brugsanvisning. Huskoden er de fire “jumpere” eller kontakter, der findes I alle følere, paneler, sirener og fjernbetjeninger. Disse kan stilles i enten position “on” eller “off”. I kan derfor have hver jeres “huskode” på alle enheder. Kun enheder med samme “huskode” kan kommunikere sammen. Alle enheder og anlæg er indstillet ens fra fabrikken.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

 

KIT – WS500S – Slukker tasterne ikke på kontrolpanelet?

På de første versioner af WS500S var lyset i tasterne altid tændte, hvilket gjorde det nemmest muligt at betjene systemet efter montering i mørke steder som garderobeskabe. På de seneste versioner slukkes lyset i tasterne efter ca. 10 sekunder.

KIT – WS500S – Hvordan reset’er jeg kontrolpanelet?

Nulstil anlægget til standard PIN koden ved at trykke på Reset knappen under batteridækslet på bagsiden af kontrolpanelet.

KIT – WS500S – Hvad er panik-funktion?

På WS500s samt på fjernbetjeningen kan panik-funktionen udløses hvilket indebærer, at sirener og opkaldsenheder aktiveres.

KIT – WS500S – Kan alarmen frakobles over telefonen?

WS500s kan betjenes via vores APP eller almindelige SMS beskeder hvis kontrolpanelet parres med opkaldsenheden SafeHome GSM DIaler/Controller. På denne måde vil du også få opkald ved alarm.

KIT – WS500S – Kan anlægget sættes til skalsikring?

Det kan det godt. Alarmkittet kan opdeles i 8 ”Zoner”. På panelet kan du opdele alle dine sensorer (rumføler, dør/vindue) i disse zoner jf kap 3.3.2C, 3.3.3C og 3.3.4C. Når du tilkobler alarmen kan du vælge om du vil tilkoble alle zoner eller blot nogle af dem. Ligeledes kan du – når du kommer hjem – indstille hvilke zoner du vil have frakoblet. Eksempelvis kan kælderen altid have alarm på vinduerne. Alarmsystemet er endvidere udstyret med en ”Advarsels” funktion, som zoner kan tilkobles. I ”Advarsels” status vil alarmpanelet afgive et ”bip”, hvis en bevægelse/åbning af dør/åbning af vindue registreres. På den måde kan du få en advarsel, hvis bryggersdøren åbnes mens du er hjemme – men uden at sirenen går i gang.

KIT – WS500S – Kan ind-/udgangstid justeres?

På WS500S kan ind-/udgangstid indstilles til 10-60 sekunder. Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

 

KIT – WS500S – Mine følere kommunikerer ikke med panelet

Det trådløse alarmsystem har som standard zonerne 1, 2 og 8 aktiveret, da det er de tre zoner, som har følere tilknyttet i WS500S. Ønsker man at tilføje yderligere følere i nye zoner skal pågældende zone aktiveres. Dette gøres jf. vejledning trykt på panelets bagside eller jf. kap. 3.3.2C i brugsanvisningen.

Kontroller dertil at der er Alkaline batterier i alle enheder.

Siren – WS109 – Skal sirenen tilkobles en zone?

Nej. Sirenen fungerer uafhængigt af zoneindstillingerne – dvs. at sirenen lyder hvis alarmen udløses i en hvilken som helst zone.

Siren – WS109 – Min sirene hyler når jeg drejer nøglen til ON.

Bagpå sirenen sidder der en fjeder. Dette er en sabotage sikring, der gør, at hvis enheden pilles ned fra væggen løsnes fjederen og dermed sirenen. Derfor skal nøglen først drejes til ON position, når sirenen er monteret helt fladt på væggen/muren og sirene er skruet sammen efter isætning af batterier.

Siren – WS209 – Tilkobling til kontrolpanel

Tilkobling til WS500S kontrolpanel foretages ved at benytte en fjernbetjening, der allerede er tilkoblet kontrolpanelet.

Se Quick Start Guide her:
Quick Start Guide Indoor & Outdoor Siren – DK
 

Remote – WS-201BTZ – Hvordan indstilles huskoden?

De trådløse fjernbetjeninger skal åbnes ved at løsne den lilleskrue på bagsiden, fjerne det lille stykke gule folie over de fire kontakter, og slutteligt indstille de fire kontakter til den ønskede position.

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

Dialer – WS210 – Dialeren reagerer ikke på APP

Vær opmærksom på at den kode du angiver i APP’en er GSM Dialerens password (standard 1234). Du skal altså ikke skrive kontrolpanelets PIN-kode i APP’en.

Dialer – WS210 – Kan ikke SMS’e til GSM Dialer

Når du sender almindelige SMS kommandoer til SafeHome GSM Dialer/Controller skal du huske at skrive beskederne med store bogstaver.

Eksempelvis vil en tilkobling af alarmen blive udført ved at sende SMS’en 1234ARM til GSM dialerens telefonnummer.

Dialer – WS210 – Tilkobling til kontrolpanel

Kontrolpanelet sættes i tilkobling-tilstand og herefter trykkes der i to sekunder på de to knapper under GSM Dialerens batteridæksel. Når man slipper knapperne – efter to sekunder – sender GSM Dialeren en impuls til kontrolpanelet hvorefter antallet af tilkoblede enheder stiger og der trykkes på ENTER på kontrolpanelet.

Se Quick Start Guide her:
Quick Start Guide – GSM Dialer/Controller – DK

Herefter er enhederne korrekt parret.

Dialer – WS210 – Min alarm går i Home efter Inquiry-besked?

Inquiry beskeden kontroller GSM Dialerens indstillinger samt om forbindelsen mellem kontrolpanel og GSM Dialer er korrekt. For at dette kan bestemmes skal der foretages en ændring af kontrolpanelets tilstand. Derfor skiftes kontrolpanelet til HOME, hvilket tillige fremgår af manualen.

Dialer – WS110-V2 – Kan der ringes op til mobiltelefoner?

Ja, der kan indstilles til opkald til alle former for telefonnumre.

Dialer – WS110-V2 – Min opkaldsenhed skratter og/eller ringer ikke op?

Lydene og det manglende opkald skyldes, at opkaldsenheden er blevet tilsluttet ISDN eller IP telefoni. Den trådløse automatisk opkaldsenhed WS110/WS110-V2 er kun beregnet til brug med almindelig fastnet telefonnet (PSTN) og ikke til ISDN, IP eller omstillingsanlæg.

Dialer – WS110-V2 – Hvilke former for telefoni kan benyttes?

Den trådløse Opkaldsenhed WS110/WS110-V2 er beregnet til brug med almindeligt fastnet telefoni (PSTN), og kan ikke benyttes sammen med ISDN, IP telefoni eller omstillingsanlæg.

Dialer – WS110-V2 – Sender den trådløse opkaldsenhed SMS’er?

Nej. Den trådløse opkaldsenhed sender ikke SMS, men ringer til op til 8 indstillede telefonnumre. Opkaldet forsætter i en cyklus indtil det bliver besvaret (dog max. 8 cyklus’er).

PIR – WS103 – Skal rumføleren blinke rødt?

Ja, det skal den. Rumfølerne har et strømbesparende system der gør, at når en bevægelse er registreret aktiveres en dvaletilstand. Herefter ventes 3 minutter før der tjekkes igen.. Det er derfor ikke noget der vil tappe produkterne for batteri.

PIR – WS103 – Hvad reagerer de trådløse rumfølere på?

De trådløse rumfølere reagerer på Infrarøde signaler og udløses derfor ikke af reklamer fra postkassen eller lign.

IP – Generelt – Hvad siger loven om skiltning ved video optagelse?

Vi kan desværre ikke rådgive dig vedr. skiltning eller lovgivning, men du kan finde alt  vedr. dette på:

 

Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning:

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105112

(Se evt. §3: § 3. Private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom).

 

Der medfølger 4 selvklæbende alarmskilte til hvert kamera.

IP – Generelt – Hvordan får jeg Cloud backup?

Hvordan får jeg Cloud backup?

SafeHome M-, L-Series samt model 3815W og 601W kan benytte FTP upload servicen, der tilbydes af CameraFTP. Som SafeHome kunde kan du få 10 % rabat på abonnementet.

Internet Cloud Backup

Internet Cloud Backup

Se mere her.

 

 

IP – Generelt – Min computer kan ikke læse CD-ROM?

Du kan hente både software og manual fra Safehomes hjemmeside, hvis ikke din computer kan læse den medfølgende mini CD.

IP – Generelt – Hvordan nulstiller jeg kameraet?

På 3815W/IPROBOT3: Dette gøres ved at holde reset knappen i bunden af kameraet nede i 30 sekunder.

På 601W/391W: Dette gøres ved at holde reset knappen nede i 30 sekunder. Du finder reset knappen som en lille hvid knap på ledningen ved siden af netværksstikket.

IP – Generelt – Min Internet Explorer vil ikke vise video.

Sikkerhedsindstillingerne i Internet Explorer kan forårsage at du skal tilføje kameraets IP adresse, som en adresse du har tillid til. Dette gøres i Internet Explorers Indstillinger under Sikkerhed.

I nogle tilfælde skal Internet Explorer have aktiveret Kompatibilitetsvisning for IP adressen. Dette gøre i Internet Explorers Funktioner.

 

3 
1
2

 

IP – HD/VGA – Er der netværkskabel med i kassen?

Nej

IP – 3815/601W – Hvad skal jeg bruge for at få mit kamera tilkoblet?

Du skal bruge en computer til konfigurering, et netværkskabel til opsætning og brug samt en netværksrouter (wifi router hvis du ønsker at benytte kameraet trådløst).

IP – 3815/601W – Hvor finder jeg ActiveX?

ActiveX benytter af Internet Explorer til at vise video. Din browser installerer typisk dette automatisk, men hvis ikke, skal du installere NVX fra den medfølgende CDROM.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af installation på computer/netværk.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

IP – 3815/601W – Min MAC kan ikke vise MultiDevice?

Multi Device Setting er dette ikke understøttet af Mac endnu, men flere kameraer kan tilgås i samme vindue via eksempelvis iPhone Apps.

Du kan derfor konfigurere de enkelte kameraer på din MAC og efterfølgende tilføje dem enkeltvis til din telefon for at opnå visning af flere kameraer samtidig.

IP – 3815/601W – Hvilken IP adresse har mit kamera?

Som udgangspunkt er alle kameraer sat på samme IP adresse: 192.168.1.239, port: 81.

 

Men læs manualen før du går i gang og se vores installationsvideoer på YouTube.

 

IP – 3815/601W – Hvad er min kode til kameraet?

Brugernavnet på kameraet er fra fabrikken sat som ”admin”. Password feltet skal være blankt.

 

Men læs manualen før du går i gang.

IP – 3815/601W – Min kode til kameraet virker ikke

Du skal lade brugeren admin stå. Du kan tilføje en kode, men slet ikke admin som brugernavn. Tilføj i stedet flere brugere og tilpas den enkelte brugers rettigheder.

 

Hvis du ikke kan huske dit brugernavn og login kan du nulstille kameraet. På dit kamera sidder der en reset knap. Ved at holde den inde i 5 sekunder nulstiller du brugerne, så du igen kan komme ind med admin uden password. Ved at holde knappen inde i 30 sekunder gendanner du alle fabriksindstillinger, så du kan starte helt forfra.

IP – 3815/601W – Min APP virker ikke

Kontroller at du har skrevet din remote access adresse ind i APP’en og har den port du angiver er åben i både din router og hos din Internetudbyder.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

IP – 3815/601W – Hvilken APP skal jeg benytte?

Safehome linker ikke direkte til APPS endnu, men vores kameraer er kompatible med kameraer fra eksempelvis producenterne Foscam og Tenvis.

 

Safehome kameraer er sammensat af komponenter fra flere leverandører, så du kan derfor ikke benytte eksempelvis firmware updateringer fra disse eller andre producenter. Benyt altid seneste SafeHome opdatering til dit kamera.

IP – 3815/601W – Gemmer kameraet optagelser/billeder?

Kameraet er ikke udstyret med hukommelsesmodul. De fungerer enten ved alarm mails med billeder, eller ved at levere video via nettet.

IP – 3815/601W – Findes der en URL til snapshot?

URL for snapshot bør være:  http://:/snapshot.cgi?user=admin&pwd=admin

IP – 3815/601W – Kan jeg tilkoble en NAS til optagelse?

Vi er desværre ikke bekendt med kompatibiliteten til den brede mængde af NAS diske og servere, der ligger på markedet. Safehome Trådløse IP kameraer fungerer ved bevægelsesstyret overvågning. Ved bevægelse tages billeder, der sendes til email eller ftp.

Du kan derfor godt uploade, hvis din NAS har ftp upload.

IP – 3815/601W – Mister forbindelsen ved trådløs opkobling?

En router sender typisk kun signal ca. 8-10 meter. Skal signalet gennem mure/glas/bygninger vil denne rækkevidde blive yderligere minimeret.

Sørg for at dit internet kamera holdes indenfor rækkevidden.

Alternativt kan du købe en netværks repeater/extender, der forlænger rækkevidden på det trådløse signal.

 

IP – 3815/601W – Mit kamera kobles af netværket?

Aktiver DHCP i menuen “Basic Network Settings”. Dette vil tillade, at din router selv finder en IP adresse, der er ledig, i stedet for den IP adresse, der er sat fra fabrikken, nemlig: 192.168.1.239.

IP – 3815/601W – Kan man slukke for det grønne LED-lys på 3815W?

Det er desværre ikke muligt at slukke for dioden.

IP – HD/VGA – Er der netværkskabel med i kassen?

Nej

IP – IPROBOT3/391W – Fejlmeddelelse fra Internet Explorer®

Hvis IPCAM Network Setup viser en adresse, men Internet Explorer® giver en fejlmeddelelse når der klikkes på adresse kontrolleres følgende:

Din computers IP adresse og kameraets IP adresse skal være ens på de tre første felter.

Er de ikke det, klikkes der på Same as this computer, og der rettes manuelt i alle fire felter.

Det sidste tal i IP kan vælges frit, men vi anbefaler at skrive 233, som kameraets er indstillet på ved levering.

Netmask skal typisk stå som 255.255.255.0. Default og DNS i skal stå identisk med Gateway og DNS1.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

http://www.youtube.com/watch?v=lVSwj7VQEHs&list=TLDPbA0QcToVei4zDcsPsMdipe-x2pWYb7

IP – IPROBOT3/391W – Min kamera kobler af WIFI

Din router skifter muligvis kameraets IP adresse hvis du har valgt DHCP som netværksindstilling. Skift i stedet til fast IP adresse. Se video nedenfor.

Hvis dit kamera er forbundet via WIFI skal du være opmærksom på at en standard router kan sende signal i op til 10m i fri luft. Hvis der er vægge og mure imellem kamera og router, reduceres afstanden. Forsøg derfor at forstærke dit WIFI med en extender eller forbind dit kamera til routeren med et netværkskabel.

Alternativt kan problemet skyldes at din router frigiver adressen til brug med andre enheder såfremt der ikke har været aktivitet på kameraet. Kontroller med din router leverandør om kameraet kan tilmeldes til routeren med en fast forbindelse.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=lVSwj7VQEHs&list=TLDPbA0QcToVei4zDcsPsMdipe-x2pWYb7

IP – IPROBOT3/391W – Mit billede hakker?

Dit billede hakker hvis din forbindelse ikke er kraftig nok til at opdatere hurtigt nok. Du kan forsøge at ændre i kameraets opløsning hvilket vil reduceret kravet til netværket.

 

Hvis dit kamera er forbundet via WIFI skal du være opmærksom på at en standard router kan sende signal i op til 10m i fri luft. Hvis der er vægge og mure imellem kamera og router, reduceres afstanden. Forsøg derfor at forstærke dit WIFI med en extender eller forbind dit kamera til routeren med et netværkskabel.

IP – IPROBOT3/391W – Hvilken opløsning har kameraet?

Begge kameraers linse er 1.0 MP og kan optage i maksimal opløsning på 720p.

IP – IPROBOT3/391W – Hvad er mit password?

Alle kameraerne leveres med samme brugernavn og password.

 

User: admin

Password: admin

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

http://www.youtube.com/watch?v=lVSwj7VQEHs&list=TLDPbA0QcToVei4zDcsPsMdipe-x2pWYb7

IP – IPROBOT3/391W – Intet kamera i IPCAM Network Setup?

Hvis ingen IP adresse vises i IPCAM Network Setup kontrolleres at internetsikkerhedsprogrammer, antivirus, firewall og lign. tillader trafik mellem kamera og computer.

Forsøg evt. at deaktivere disse programmer midlertidigt for at undersøge om de forårsager problemer.

Forsøg også fra en anden computer. Forsøg også at skrive HD IP kameraets IP adresse direkte i din Internet Explorer®.

 

Alle kameraerne er ved start på følgende adresse, som kan kopieres ind i IE® adressefeltet: http://192.168.0.233:8001

IP – IPROBOT3/391W – Fejl i fjernadgang

Hvis fjernadgang fejler fra mobile enheder på samme netværk som kameraerne, skal du forsøge at slukke for wifi på den mobile enhed og tilgå kameraets via mobil data netværk, da din udbyders router kan have restriktioner på, om de to enheder kan tilgå hinanden via samme wifi.

Der skal endvidere kontrolleres, om der er angivet samme port i menuen UpNP, som der er angivet som port i IP Network Setup. Ellers ændres portangivelse i UpNP (4), så de er ens.

Har man to kameraer tilsluttet netværket må de ikke have hverken samme port eller samme IP adresse.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lVSwj7VQEHs&list=TLDPbA0QcToVei4zDcsPsMdipe-x2pWYb7

IP – IPROBOT3/391W – Min mail virker ikke?

Nogle Internetudbydere kræver, at man benytter en mail adresse de har udstedt som sender, før man kan benytte deres SMTP server. Se vores instruktionsvideo nedenfor og kontakt din Internet udbyder for at få oplyst deres evt. krav samt deres SMTP adresse og SMTP port.

 

 

IP – IPROBOT3/391W – Hvilken APP skal jeg bruge?

Du kan benytte P2P APP’en IPCloud.

Vælg Add Camera og klik på QRCode. Scan herefter kode på siden af æsken.

Alternativt klikkes på Add.

 

Opsætning udfyldes således:

Name                 Du vælger selv kameraets navn.

UID                     Finder du i IPCAM Network Setup, i feltet S/N

Password          Kameraets adgangskode (som du også anvender når du logger på kameraet fra en PC).

IP – IPROBOT3/391W – Kan ikke få WIFI forbundet

1. Kontroller at du logger på din primær routers wifi netværk og ikke på router2 eller et accesspoint. Kamera og WIFI kan kun forbindes, hvis de er på samme netværk.
2. Løser dette ikke problemet, skal du forsøge at deaktive sikkerhedspakker fra din Internetleverandør, din antivirus samt evt. firewall for at afdække om problemet skyldes kamera eller computer.
3. Prøv fra en anden computer.
4. Forsøg at følge installations videoen fra YouTube for at sikre at du har tilkoblet WIFI korrekt.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

Priser – Hvad koster SafeHome produkterne?

Dette afgøres af vores forhandlere, så skriv en mail til support@safehome.dk for at få anvist din nærmeste forhandler.

Forsikring – Kan SafeHome give mig rabat på min indbo forsikring?

Dette er afhængigt af forsikringsselskabets bestemmelser. SafeHome Alarm klassificeres som Lokal-alarm og kan udbygget med opkaldsfunktion samt udendørs sirene (signalgiver).

KIT – WS500S – Hvordan ændres PIN kode?

Tast aktuel pin kode efterfulgt af ENTER (fabriksindstillet PIN er 1 2 3 4)

  • Tast Svensknøgle efterfulgt af 1
  • Tast ny PIN kode samt ENTER
  • Tast ny PIN kode samt ENTER

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

KIT – WS500S – Hvad er panik-funktion?

På WS500s samt på fjernbetjeningen kan panik-funktionen udløses hvilket indebærer, at sirener og opkaldsenheder aktiveres.

KIT – WS500S – Kan man slukke for lyset i tasterne?

Lyset i tasterne kan ikke slukkes permanent.

KIT – WS500S – Kan yderligere enheder tilkobles?

Ja. SafeHome trådløse alarm system WS500S kan udbygges med ekstra rumfølere, ekstra dør-/vinduekontakter, trådløseopkaldsenheder til fastnet eller GSM, ekstern sirene, ekstra fjernbetjeninger samt ekstra alarmskilte.

KIT – WS500S – Kan lydniveauet for nedtælling og betjening ændres?

Lydniveauet for nedtælling ved ind-/og udgang kan gøres lydløs ved tryk på Mute.

KIT – WS500S – Kan man købe alarmskilte til montering udendørs?

Ja. SafeHome Alarmskilte kan tilkøbes i pakker med 4 klistermærker samt 2 ABS skilte med énvejsskruer.

KIT – WS500S – Hvor mange enheder kan tilkobles anlægget?

WS500S kan udbygges med et ubegrænset antal enheder, og disse kan opdeles i 8 zoner.

KIT – WS500S – Den grønne/gule ledning, der hænger ud af panelet

Ledningerne var en del af emballagens testsknap og skal efter udpakning ikke bruges til noget. Tag batteridækslet af og udtag ledningernes stik. Sørg for at få stikket med og undlad at rive ledningerne i stykker.

KIT – WS500S – Alarmen udløses selvom der ikke er indbrud?

Dette skyldes interferens eller aktivering af andre systemer indenfor ca. 100m afstand til dit kontrolpanel. Dette kan eksempelvis være trådløse ringeklokker, fjernbetjente markiser eller alt andet, der sender på 868 MHz. Skift huskoden jf. kap. 4.3 i din brugsanvisning. Huskoden er de fire “jumpere” eller kontakter, der findes I alle følere, paneler, sirener og fjernbetjeninger. Disse kan stilles i enten position “on” eller “off”. I kan derfor have hver jeres “huskode” på alle enheder. Kun enheder med samme “huskode” kan kommunikere sammen. Alle enheder og anlæg er indstillet ens fra fabrikken.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

 

KIT – WS500S – Slukker tasterne ikke på kontrolpanelet?

På de første versioner af WS500S var lyset i tasterne altid tændte, hvilket gjorde det nemmest muligt at betjene systemet efter montering i mørke steder som garderobeskabe. På de seneste versioner slukkes lyset i tasterne efter ca. 10 sekunder.

KIT – WS500S – Hvordan reset’er jeg kontrolpanelet?

Nulstil anlægget til standard PIN koden ved at trykke på Reset knappen under batteridækslet på bagsiden af kontrolpanelet.

KIT – WS500S – Hvad er panik-funktion?

På WS500s samt på fjernbetjeningen kan panik-funktionen udløses hvilket indebærer, at sirener og opkaldsenheder aktiveres.

KIT – WS500S – Kan alarmen frakobles over telefonen?

WS500s kan betjenes via vores APP eller almindelige SMS beskeder hvis kontrolpanelet parres med opkaldsenheden SafeHome GSM DIaler/Controller. På denne måde vil du også få opkald ved alarm.

KIT – WS500S – Kan anlægget sættes til skalsikring?

Det kan det godt. Alarmkittet kan opdeles i 8 ”Zoner”. På panelet kan du opdele alle dine sensorer (rumføler, dør/vindue) i disse zoner jf kap 3.3.2C, 3.3.3C og 3.3.4C. Når du tilkobler alarmen kan du vælge om du vil tilkoble alle zoner eller blot nogle af dem. Ligeledes kan du – når du kommer hjem – indstille hvilke zoner du vil have frakoblet. Eksempelvis kan kælderen altid have alarm på vinduerne. Alarmsystemet er endvidere udstyret med en ”Advarsels” funktion, som zoner kan tilkobles. I ”Advarsels” status vil alarmpanelet afgive et ”bip”, hvis en bevægelse/åbning af dør/åbning af vindue registreres. På den måde kan du få en advarsel, hvis bryggersdøren åbnes mens du er hjemme – men uden at sirenen går i gang.

KIT – WS500S – Kan ind-/udgangstid justeres?

På WS500S kan ind-/udgangstid indstilles til 10-60 sekunder. Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

 

KIT – WS500S – Mine følere kommunikerer ikke med panelet

Det trådløse alarmsystem har som standard zonerne 1, 2 og 8 aktiveret, da det er de tre zoner, som har følere tilknyttet i WS500S. Ønsker man at tilføje yderligere følere i nye zoner skal pågældende zone aktiveres. Dette gøres jf. vejledning trykt på panelets bagside eller jf. kap. 3.3.2C i brugsanvisningen.

Kontroller dertil at der er Alkaline batterier i alle enheder.

Siren – WS109 – Skal sirenen tilkobles en zone?

Nej. Sirenen fungerer uafhængigt af zoneindstillingerne – dvs. at sirenen lyder hvis alarmen udløses i en hvilken som helst zone.

Siren – WS109 – Min sirene hyler når jeg drejer nøglen til ON.

Bagpå sirenen sidder der en fjeder. Dette er en sabotage sikring, der gør, at hvis enheden pilles ned fra væggen løsnes fjederen og dermed sirenen. Derfor skal nøglen først drejes til ON position, når sirenen er monteret helt fladt på væggen/muren og sirene er skruet sammen efter isætning af batterier.

Siren – WS209 – Tilkobling til kontrolpanel

Tilkobling til WS500S kontrolpanel foretages ved at benytte en fjernbetjening, der allerede er tilkoblet kontrolpanelet.

Se Quick Start Guide her:
Quick Start Guide Indoor & Outdoor Siren – DK
 

Remote – WS-201BTZ – Hvordan indstilles huskoden?

De trådløse fjernbetjeninger skal åbnes ved at løsne den lilleskrue på bagsiden, fjerne det lille stykke gule folie over de fire kontakter, og slutteligt indstille de fire kontakter til den ønskede position.

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

Dialer – WS210 – Dialeren reagerer ikke på APP

Vær opmærksom på at den kode du angiver i APP’en er GSM Dialerens password (standard 1234). Du skal altså ikke skrive kontrolpanelets PIN-kode i APP’en.

Dialer – WS210 – Kan ikke SMS’e til GSM Dialer

Når du sender almindelige SMS kommandoer til SafeHome GSM Dialer/Controller skal du huske at skrive beskederne med store bogstaver.

Eksempelvis vil en tilkobling af alarmen blive udført ved at sende SMS’en 1234ARM til GSM dialerens telefonnummer.

Dialer – WS210 – Tilkobling til kontrolpanel

Kontrolpanelet sættes i tilkobling-tilstand og herefter trykkes der i to sekunder på de to knapper under GSM Dialerens batteridæksel. Når man slipper knapperne – efter to sekunder – sender GSM Dialeren en impuls til kontrolpanelet hvorefter antallet af tilkoblede enheder stiger og der trykkes på ENTER på kontrolpanelet.

Se Quick Start Guide her:
Quick Start Guide – GSM Dialer/Controller – DK

Herefter er enhederne korrekt parret.

Dialer – WS210 – Min alarm går i Home efter Inquiry-besked?

Inquiry beskeden kontroller GSM Dialerens indstillinger samt om forbindelsen mellem kontrolpanel og GSM Dialer er korrekt. For at dette kan bestemmes skal der foretages en ændring af kontrolpanelets tilstand. Derfor skiftes kontrolpanelet til HOME, hvilket tillige fremgår af manualen.

Dialer – WS110-V2 – Kan der ringes op til mobiltelefoner?

Ja, der kan indstilles til opkald til alle former for telefonnumre.

Dialer – WS110-V2 – Min opkaldsenhed skratter og/eller ringer ikke op?

Lydene og det manglende opkald skyldes, at opkaldsenheden er blevet tilsluttet ISDN eller IP telefoni. Den trådløse automatisk opkaldsenhed WS110/WS110-V2 er kun beregnet til brug med almindelig fastnet telefonnet (PSTN) og ikke til ISDN, IP eller omstillingsanlæg.

Dialer – WS110-V2 – Hvilke former for telefoni kan benyttes?

Den trådløse Opkaldsenhed WS110/WS110-V2 er beregnet til brug med almindeligt fastnet telefoni (PSTN), og kan ikke benyttes sammen med ISDN, IP telefoni eller omstillingsanlæg.

Dialer – WS110-V2 – Sender den trådløse opkaldsenhed SMS’er?

Nej. Den trådløse opkaldsenhed sender ikke SMS, men ringer til op til 8 indstillede telefonnumre. Opkaldet forsætter i en cyklus indtil det bliver besvaret (dog max. 8 cyklus’er).

PIR – WS103 – Skal rumføleren blinke rødt?

Ja, det skal den. Rumfølerne har et strømbesparende system der gør, at når en bevægelse er registreret aktiveres en dvaletilstand. Herefter ventes 3 minutter før der tjekkes igen.. Det er derfor ikke noget der vil tappe produkterne for batteri.

PIR – WS103 – Hvad reagerer de trådløse rumfølere på?

De trådløse rumfølere reagerer på Infrarøde signaler og udløses derfor ikke af reklamer fra postkassen eller lign.

IP – Generelt – Hvad siger loven om skiltning ved video optagelse?

Vi kan desværre ikke rådgive dig vedr. skiltning eller lovgivning, men du kan finde alt  vedr. dette på:

 

Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning:

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105112

(Se evt. §3: § 3. Private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom).

 

Der medfølger 4 selvklæbende alarmskilte til hvert kamera.

IP – Generelt – Hvordan får jeg Cloud backup?

Hvordan får jeg Cloud backup?

SafeHome M-, L-Series samt model 3815W og 601W kan benytte FTP upload servicen, der tilbydes af CameraFTP. Som SafeHome kunde kan du få 10 % rabat på abonnementet.

Internet Cloud Backup

Internet Cloud Backup

Se mere her.

 

 

IP – Generelt – Min computer kan ikke læse CD-ROM?

Du kan hente både software og manual fra Safehomes hjemmeside, hvis ikke din computer kan læse den medfølgende mini CD.

IP – Generelt – Hvordan nulstiller jeg kameraet?

På 3815W/IPROBOT3: Dette gøres ved at holde reset knappen i bunden af kameraet nede i 30 sekunder.

På 601W/391W: Dette gøres ved at holde reset knappen nede i 30 sekunder. Du finder reset knappen som en lille hvid knap på ledningen ved siden af netværksstikket.

IP – Generelt – Min Internet Explorer vil ikke vise video.

Sikkerhedsindstillingerne i Internet Explorer kan forårsage at du skal tilføje kameraets IP adresse, som en adresse du har tillid til. Dette gøres i Internet Explorers Indstillinger under Sikkerhed.

I nogle tilfælde skal Internet Explorer have aktiveret Kompatibilitetsvisning for IP adressen. Dette gøre i Internet Explorers Funktioner.

 

3 
1
2

 

IP – HD/VGA – Er der netværkskabel med i kassen?

Nej

IP – 3815/601W – Hvad skal jeg bruge for at få mit kamera tilkoblet?

Du skal bruge en computer til konfigurering, et netværkskabel til opsætning og brug samt en netværksrouter (wifi router hvis du ønsker at benytte kameraet trådløst).

IP – 3815/601W – Hvor finder jeg ActiveX?

ActiveX benytter af Internet Explorer til at vise video. Din browser installerer typisk dette automatisk, men hvis ikke, skal du installere NVX fra den medfølgende CDROM.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af installation på computer/netværk.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

IP – 3815/601W – Min MAC kan ikke vise MultiDevice?

Multi Device Setting er dette ikke understøttet af Mac endnu, men flere kameraer kan tilgås i samme vindue via eksempelvis iPhone Apps.

Du kan derfor konfigurere de enkelte kameraer på din MAC og efterfølgende tilføje dem enkeltvis til din telefon for at opnå visning af flere kameraer samtidig.

IP – 3815/601W – Hvilken IP adresse har mit kamera?

Som udgangspunkt er alle kameraer sat på samme IP adresse: 192.168.1.239, port: 81.

 

Men læs manualen før du går i gang og se vores installationsvideoer på YouTube.

 

IP – 3815/601W – Hvad er min kode til kameraet?

Brugernavnet på kameraet er fra fabrikken sat som ”admin”. Password feltet skal være blankt.

 

Men læs manualen før du går i gang.

IP – 3815/601W – Min kode til kameraet virker ikke

Du skal lade brugeren admin stå. Du kan tilføje en kode, men slet ikke admin som brugernavn. Tilføj i stedet flere brugere og tilpas den enkelte brugers rettigheder.

 

Hvis du ikke kan huske dit brugernavn og login kan du nulstille kameraet. På dit kamera sidder der en reset knap. Ved at holde den inde i 5 sekunder nulstiller du brugerne, så du igen kan komme ind med admin uden password. Ved at holde knappen inde i 30 sekunder gendanner du alle fabriksindstillinger, så du kan starte helt forfra.

IP – 3815/601W – Min APP virker ikke

Kontroller at du har skrevet din remote access adresse ind i APP’en og har den port du angiver er åben i både din router og hos din Internetudbyder.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=N58p617nRNg&list=TLQ32iVZcdzJe79mm29FC-_yWAmasBit2B

IP – 3815/601W – Hvilken APP skal jeg benytte?

Safehome linker ikke direkte til APPS endnu, men vores kameraer er kompatible med kameraer fra eksempelvis producenterne Foscam og Tenvis.

 

Safehome kameraer er sammensat af komponenter fra flere leverandører, så du kan derfor ikke benytte eksempelvis firmware updateringer fra disse eller andre producenter. Benyt altid seneste SafeHome opdatering til dit kamera.

IP – 3815/601W – Gemmer kameraet optagelser/billeder?

Kameraet er ikke udstyret med hukommelsesmodul. De fungerer enten ved alarm mails med billeder, eller ved at levere video via nettet.

IP – 3815/601W – Findes der en URL til snapshot?

URL for snapshot bør være:  http://:/snapshot.cgi?user=admin&pwd=admin

IP – 3815/601W – Kan jeg tilkoble en NAS til optagelse?

Vi er desværre ikke bekendt med kompatibiliteten til den brede mængde af NAS diske og servere, der ligger på markedet. Safehome Trådløse IP kameraer fungerer ved bevægelsesstyret overvågning. Ved bevægelse tages billeder, der sendes til email eller ftp.

Du kan derfor godt uploade, hvis din NAS har ftp upload.

IP – 3815/601W – Mister forbindelsen ved trådløs opkobling?

En router sender typisk kun signal ca. 8-10 meter. Skal signalet gennem mure/glas/bygninger vil denne rækkevidde blive yderligere minimeret.

Sørg for at dit internet kamera holdes indenfor rækkevidden.

Alternativt kan du købe en netværks repeater/extender, der forlænger rækkevidden på det trådløse signal.

 

IP – 3815/601W – Mit kamera kobles af netværket?

Aktiver DHCP i menuen “Basic Network Settings”. Dette vil tillade, at din router selv finder en IP adresse, der er ledig, i stedet for den IP adresse, der er sat fra fabrikken, nemlig: 192.168.1.239.

IP – 3815/601W – Kan man slukke for det grønne LED-lys på 3815W?

Det er desværre ikke muligt at slukke for dioden.

IP – HD/VGA – Er der netværkskabel med i kassen?

Nej

IP – IPROBOT3/391W – Fejlmeddelelse fra Internet Explorer®

Hvis IPCAM Network Setup viser en adresse, men Internet Explorer® giver en fejlmeddelelse når der klikkes på adresse kontrolleres følgende:

Din computers IP adresse og kameraets IP adresse skal være ens på de tre første felter.

Er de ikke det, klikkes der på Same as this computer, og der rettes manuelt i alle fire felter.

Det sidste tal i IP kan vælges frit, men vi anbefaler at skrive 233, som kameraets er indstillet på ved levering.

Netmask skal typisk stå som 255.255.255.0. Default og DNS i skal stå identisk med Gateway og DNS1.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

http://www.youtube.com/watch?v=lVSwj7VQEHs&list=TLDPbA0QcToVei4zDcsPsMdipe-x2pWYb7

IP – IPROBOT3/391W – Min kamera kobler af WIFI

Din router skifter muligvis kameraets IP adresse hvis du har valgt DHCP som netværksindstilling. Skift i stedet til fast IP adresse. Se video nedenfor.

Hvis dit kamera er forbundet via WIFI skal du være opmærksom på at en standard router kan sende signal i op til 10m i fri luft. Hvis der er vægge og mure imellem kamera og router, reduceres afstanden. Forsøg derfor at forstærke dit WIFI med en extender eller forbind dit kamera til routeren med et netværkskabel.

Alternativt kan problemet skyldes at din router frigiver adressen til brug med andre enheder såfremt der ikke har været aktivitet på kameraet. Kontroller med din router leverandør om kameraet kan tilmeldes til routeren med en fast forbindelse.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

http://www.youtube.com/watch?v=lVSwj7VQEHs&list=TLDPbA0QcToVei4zDcsPsMdipe-x2pWYb7

IP – IPROBOT3/391W – Mit billede hakker?

Dit billede hakker hvis din forbindelse ikke er kraftig nok til at opdatere hurtigt nok. Du kan forsøge at ændre i kameraets opløsning hvilket vil reduceret kravet til netværket.

 

Hvis dit kamera er forbundet via WIFI skal du være opmærksom på at en standard router kan sende signal i op til 10m i fri luft. Hvis der er vægge og mure imellem kamera og router, reduceres afstanden. Forsøg derfor at forstærke dit WIFI med en extender eller forbind dit kamera til routeren med et netværkskabel.

IP – IPROBOT3/391W – Hvilken opløsning har kameraet?

Begge kameraers linse er 1.0 MP og kan optage i maksimal opløsning på 720p.

IP – IPROBOT3/391W – Hvad er mit password?

Alle kameraerne leveres med samme brugernavn og password.

 

User: admin

Password: admin

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

http://www.youtube.com/watch?v=lVSwj7VQEHs&list=TLDPbA0QcToVei4zDcsPsMdipe-x2pWYb7

IP – IPROBOT3/391W – Intet kamera i IPCAM Network Setup?

Hvis ingen IP adresse vises i IPCAM Network Setup kontrolleres at internetsikkerhedsprogrammer, antivirus, firewall og lign. tillader trafik mellem kamera og computer.

Forsøg evt. at deaktivere disse programmer midlertidigt for at undersøge om de forårsager problemer.

Forsøg også fra en anden computer. Forsøg også at skrive HD IP kameraets IP adresse direkte i din Internet Explorer®.

 

Alle kameraerne er ved start på følgende adresse, som kan kopieres ind i IE® adressefeltet: http://192.168.0.233:8001

IP – IPROBOT3/391W – Fejl i fjernadgang

Hvis fjernadgang fejler fra mobile enheder på samme netværk som kameraerne, skal du forsøge at slukke for wifi på den mobile enhed og tilgå kameraets via mobil data netværk, da din udbyders router kan have restriktioner på, om de to enheder kan tilgå hinanden via samme wifi.

Der skal endvidere kontrolleres, om der er angivet samme port i menuen UpNP, som der er angivet som port i IP Network Setup. Ellers ændres portangivelse i UpNP (4), så de er ens.

Har man to kameraer tilsluttet netværket må de ikke have hverken samme port eller samme IP adresse.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lVSwj7VQEHs&list=TLDPbA0QcToVei4zDcsPsMdipe-x2pWYb7

IP – IPROBOT3/391W – Min mail virker ikke?

Nogle Internetudbydere kræver, at man benytter en mail adresse de har udstedt som sender, før man kan benytte deres SMTP server. Se vores instruktionsvideo nedenfor og kontakt din Internet udbyder for at få oplyst deres evt. krav samt deres SMTP adresse og SMTP port.

 

 

IP – IPROBOT3/391W – Hvilken APP skal jeg bruge?

Du kan benytte P2P APP’en IPCloud.

Vælg Add Camera og klik på QRCode. Scan herefter kode på siden af æsken.

Alternativt klikkes på Add.

 

Opsætning udfyldes således:

Name                 Du vælger selv kameraets navn.

UID                     Finder du i IPCAM Network Setup, i feltet S/N

Password          Kameraets adgangskode (som du også anvender når du logger på kameraet fra en PC).

IP – IPROBOT3/391W – Kan ikke få WIFI forbundet

1. Kontroller at du logger på din primær routers wifi netværk og ikke på router2 eller et accesspoint. Kamera og WIFI kan kun forbindes, hvis de er på samme netværk.
2. Løser dette ikke problemet, skal du forsøge at deaktive sikkerhedspakker fra din Internetleverandør, din antivirus samt evt. firewall for at afdække om problemet skyldes kamera eller computer.
3. Prøv fra en anden computer.
4. Forsøg at følge installations videoen fra YouTube for at sikre at du har tilkoblet WIFI korrekt.

 

Se installationsvideo nedenfor til hurtig gennemgang af betjening.